Despre ODD și o viață mai bună

Walk the Global Walk May 28, 2021

    Cu toții ne-am gândit, măcar odată, la lucrurile pe care am dori să le îmbunătățim, la anumite aspecte ale vieții personale sau colective, care ne nemulțumesc și am dori să le schimbăm...Dar, ca să ajungem să realizăm acele schimbări, atât de necesare pentru noi și societate, este nevoie de bunăvoință, comunicare și  implicare. Însă, atunci când există voință, nimic nu este imposibil! Astfel, ONU include cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) în Agenda 2030. Depinde, însă de fiecare în parte, de voința și implicarea fiecăruia dintre noi, ca aceste obiective să fie realizate cu succes și, încet, încet, să dobândim cu toții o viață mai bună.

Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă doresc să îmbunătățească calitatea vieții la nivel global, constituind o importantă cale de realizare a unei lumi mai bune. Astfel, din anul 2015, în cadrul lucrărilor summitului ONU de la New York, a fost adoptată Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Prin acest document, ONU a oferit o agendă universală cu obiective clare și cuantificabile. Ideea ce a stat în spatele creării celor 17 ODD-uri este reprezentată de dorința înlăturării unor probleme comune, întâlnite la nivel global, precum sărăcia, foametea, lipsa condițiilor de igienă în anumite instituții din țările aflate în curs de dezvoltare, lipsa păcii și a dreptății sau inegalitatea dintre sexe. Aceste probleme împiedică evoluția lumii în care trăim, atrăgând după sine, alte serii de probleme la nivel global, precum: creșterea ratei șomajului, accentuarea foametei, încălcarea a numeroase drepturi și libertăți umane. De aceea, trebuiesc înlăturate, pentru a se putea oferi o șansă la o viață mai bună tuturor, indiferent de țara de origine, de rasă sau de gen.

Implicarea oamenilor are o importanță deosebită în realizarea celor 17 ODD-uri, astfel organizându-se proiecte educative în școli, elevii fiind informați cu privire la semnificația ODD-urilor și la posibilitățile de realizare. De asemenea, se organizează diferite activități extrașcolare ce au în prim plan obiectivele de dezvoltare durabilă. Dar, cu toate acestea, nu este suficient...fiindcă fiecare dintre noi ar trebui să conștientizeze importanța ODD-urilor și să dobândească acea voință, care să-l determine să schimbe ceva la sine însuși și, implicit, la întreaga lume.

Articol realizat în cadrul proiectului Walk the Global Walk

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.